-Brënda Tiranës ofrohet Transport I shpejtë me Motorr pa pagesë për pjesët e transportushme. Pjesët e mëdha që kërkojne automjet do të konsiderohen me pagesë shtesë.

-Jashtë Tiranës ku Expert-Servis nuk ka nje përfaqësues transporti do të bëhet I mundur nëpërmjet postës shqipëtare ku kosto e transportit do të mbulohet nga blerësi.Metodat e PagesësTransfertë bankare (Porosia do të proçedohet pasi të merret konfirmimi i Bankës për pagesën).


Kliko ketu per te marre te dhenat bankare.